12/11/2018

 • sử dụng media query “prefers-color-scheme” để detect color scheme của macOS

16/10/2018

 • thay đổi âm lượng trên MacOS bằng lệnh: osascript -e "set Volume <percent>", percent là phần trăm âm lượng, có giá trị từ 1 đến 10

09/10/2018

 • what the heck là một câu hỏi được dùng khi bạn muốn biết lý do tại sao một điều gì đó xảy ra hoặc chuyện gì đang diễn ra.

04/10/2018

 • có một ngôn ngữ lập trình mang tên Brainfuck chỉ bao gồm 8 ký tự <>+-[],..

03/10/2018

 • Trong Sublime Text, để dóng tab hiện tại nhấn tổ hợp phím Ctrl + W

02/10/2018

 • kaomoji là một dạng emoticon phổ biến của người Nhật được kết hợp từ các ký tự tiếng Nhật và dấu câu. Kaomoji gồm 2 từ trong bộ Kanji: “kao” (顔 – “face”) and “moji” (文字 – “character”). ╮(︶︿︶)╭

01/10/2018

 • bạc xỉu là tên gọi tắt của cụm từ “bạc tẩy xỉu phé”. “Bạc” là màu trắng (mình nghĩ đây chính là sữa), “Tẩy” là cái ly không, “Xỉu” là một chút và “Phé” là cà phê.

28/09/2018

 • trong máy pha cà phê, thông thường sẽ xay nguyên hạt (whole bean) rồi cho ra cà phê. Nếu chọn option pre-ground thì phải bỏ cà phê đã xay nhuyễn. Xem thêm tại đây.

 • nhấp vào bar phía dưới phần thông tin commits, branches trên Github sẽ hiển thị tỷ lệ % những ngôn ngữ đang được dùng trong project. https://i.imgur.com/GbmDHsM.gif

 • ở Norway các công ty có đuôi AS có nghĩa là limited company, ví dụ InBusiness AS. Còn cty Sweden sẽ có đuôi là AB ví dụ Pangara AB.

25/09/2018

 • trong PhpStorm, ấn giữ Shift + click chuột trái trên một tab để đóng tab đó.

22/09/2018

 • cách tạo nhiều directory cùng lúc bằng Linux command: mkdir parent/{child-1,child-2}

21/09/2018

 • cách lấy ngôn ngữ mặc định của sub-site khi chạy hệ thống Multisite của Wordpress (request: plugin Polylang). Xem code tại đây
 • dùng CSS để tạo gradient text. Demo trên CodePen

19/09/2018

 • cách bật chế độ developer trên Slack, trên macOS : export SLACK_DEVELOPER_MENU=true open /Applications/Slack.app

17/09/2018

 • kiểu người result-oriented là kiểu người hướng tới kết quả. Xem kết quả là quan trọng và tập trung tìm ra cách để đạt được kết quả đó.
 • nối nhiều mảng trong PHP thành một rất đơn giản: $final = $arr1 + $arr2 + $arr3

12/09/2018

 • dựa vào response headers để biết web đang chạy trên web server nào (tương đối).

11/09/2018

 • sử dụng git remote -v để xem repo được clone từ URL nào.

10/09/2018

 • sử dụng setTimeout(() => {debugger}, 3000); để inspect những element chỉ xuất hiện khi active, đọc thêm.