07/09/2018

 • có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + {number} hoặc trên MacOS ⌘ + {number} để chuyển đổi qua lại giữa các workspace trong Slack. Ví dụ: Ctrl + 1, Ctrl + 2.

04/09/2018

 • bạn có thể sử dụng display: flex trên phần tử cha để các phần tử con có height bằng nhau. Demo trên CodePen
 • Kalimba - một loại đàn piano cầm tay ở Châu Phi, chơi bằng cách giữ các nhạc cụ trong tay và tuốt các tine với ngón tay cái: Despacito by Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (Kalimba cover)
 • tên đơn vị tiền tệ chính thức của Việt Nam được gọi là “đồng” là vì ngày xưa tiền kim loại của Việt Nam làm bằng đồng, xem tại wiki.

01/09/2018

 • trong lúc đọc sách, nếu gặp một nội dung khó hiểu, có thể bỏ qua và đọc cho đến hết quyển sách, đừng mắt kẹt lại ở một điểm nào đó quá lâu, hãy hiểu nó ở những lần đọc tiếp theo. Hoặc nếu bạn lười đọc lại thì dù gì bạn đã hiểu một ít, còn hơn là mắt kẹt, chán và bỏ luôn quyển sách.

31/08/2018

 • Johannes Gutenberg là nhà in ấn nổi tiếng người Đức, phát minh ra thiết bị in printing press - tạo một áp lực từ mực in lên bề mặt giấy. Điểm mấu chốt của thiết bị này là sử dụng cách in moveable type - sắp xếp các chữ cái bằng gỗ hoặc kim loại lại thành những đoạn văn bản có ý nghĩa. Cách hoạt động của kỷ thuật này How a Gutenberg printing press works
 • trong WordPress, mỗi khi bạn truy cập vào wp-admin/post-new.php thì sẽ có một post được insert vào database với status là auto-draft. Cứ 7 ngày, WordPress sẽ xóa các bài draft này.

30/08/2018

 • Não cũng như các bộ phân khác trên cơ thể: Sử dụng hoặc nó sẽ mất.
 • trong HeidiSQL lệnh Empty sẽ xóa data và reset ID, còn lệnh Delete chỉ xóa data mà không reset ID.
 • squash commit sử dụng git rebase. Tham khảo davidwalsh.name

28/08/2018

 1. developer tốt nên nhớ những gì thường dùng, không nên tra cứu tài liệu mỗi lần dùng hàm.
 2. cách hoạt động của display: contents; từ bitsofco.de

26/08/2018

 1. bạn có thể thay thế thư viện gitmap bằng go-gitlog trong source của hugo để lấy đầy đủ danh sách commit của một page thay vì commit cuối cùng như hiện tại.

25/08/2018

 1. Hugo nhanh hơn Jekyllrb rất nhiều lần, nhưng thiếu Plugin API.

19/04/2018

 1. import mysql database sử dụng command line: mysql -u [username] -p [database_name] < path/to/database.sql

05/11/2017

 1. CSS Variable rất có ích khi tạo theme cho website, nhưng mà cần phải có hàm để modify các variable.
 2. trên nắp một số tuýp kem có đầu nhọn dùng để chọt mở nắp.
 3. Hàm time() trong WordPress sẽ luôn trả về UCT time, sử dụng hàm current_time để lấy time dựa trên timezone trong setting.

16/07/2017

 1. that to fix flex’s child width on IE, need to add max-width:100%.

15/07/2017

 1. Object.create: using null as the only argument to create an ultra-vanilla dictionary!

14/07/2017

 1. You can use torent client to share lager file directly

13/07/2017

 1. To make SOCKS Tunnel: ssh -D 8123 -f -C -q -N sammy@example.com. Then you can use localhost:8123 as a proxy address

12/07/2017

 1. that we can create text outline with text-shadow to every direction.

03/07/2017

 1. that to make the scroll bar to appear on the left, put the direction attribute of the container to RTL, then set LTR for the inner container. read more

02/07/2017

 1. Moon always faces same side. View the answer here.
 2. that the best way to empty an array and its references is to set its length to 0

01/07/2017

 1. to use Laravel’s Validation, Just require illuminate/validation, illuminate/translation, then create new loader, then create Translator with this loader.
 2. That the best way to check undefined is variable === void 0.
 3. [[]][0]++ work but []++. Because of references.

30/06/2017

 1. That Chrome only load font after style loaded and the text use this font appear.