2019-09-11

 1. Sử dụng x-ray để debug aws lambda function

2019-02-28

 • Golang có hàm AddDate mà không có hàm SubDate. Nhưng có thể SubDate bằng cách dùng sô âm.

2019-01-23

 • check vào option Preserve log (Chrome) hoặc Persist Logs (FireFox) trong phần Network để có thể lưu lại log sau mỗi lần reload page.

2018-11-12

 • sử dụng media query “prefers-color-scheme” để detect color scheme của macOS

2018-10-16

 • thay đổi âm lượng trên MacOS bằng lệnh: osascript -e "set Volume <percent>", percent là phần trăm âm lượng, có giá trị từ 1 đến 10

2018-10-09

 • what the heck là một câu hỏi được dùng khi bạn muốn biết lý do tại sao một điều gì đó xảy ra hoặc chuyện gì đang diễn ra.

2018-10-04

 • có một ngôn ngữ lập trình mang tên Brainfuck chỉ bao gồm 8 ký tự <>+-[],..

2018-10-03

 • Trong Sublime Text, để dóng tab hiện tại nhấn tổ hợp phím Ctrl + W

2018-10-02

 • kaomoji là một dạng emoticon phổ biến của người Nhật được kết hợp từ các ký tự tiếng Nhật và dấu câu. Kaomoji gồm 2 từ trong bộ Kanji: “kao” (顔 – “face”) and “moji” (文字 – “character”). ╮(︶︿︶)╭

2018-10-01

 • bạc xỉu là tên gọi tắt của cụm từ “bạc tẩy xỉu phé”. “Bạc” là màu trắng (mình nghĩ đây chính là sữa), “Tẩy” là cái ly không, “Xỉu” là một chút và “Phé” là cà phê.

2018-09-28

 • trong máy pha cà phê, thông thường sẽ xay nguyên hạt (whole bean) rồi cho ra cà phê. Nếu chọn option pre-ground thì phải bỏ cà phê đã xay nhuyễn. Xem thêm tại đây.

 • nhấp vào bar phía dưới phần thông tin commits, branches trên Github sẽ hiển thị tỷ lệ % những ngôn ngữ đang được dùng trong project. https://i.imgur.com/GbmDHsM.gif

 • ở Norway các công ty có đuôi AS có nghĩa là limited company, ví dụ InBusiness AS. Còn cty Sweden sẽ có đuôi là AB ví dụ Pangara AB.

2018-09-25

 • trong PhpStorm, ấn giữ Shift + click chuột trái trên một tab để đóng tab đó.

2018-09-21

 • cách tạo nhiều directory cùng lúc bằng Linux command: mkdir parent/{child-1,child-2}

2018-09-21

 • cách lấy ngôn ngữ mặc định của sub-site khi chạy hệ thống Multisite của Wordpress (request: plugin Polylang). Xem code tại đây
 • dùng CSS để tạo gradient text. Demo trên CodePen

2018-09-19

 • cách bật chế độ developer trên Slack, trên macOS : export SLACK_DEVELOPER_MENU=true open /Applications/Slack.app

2018-09-17

 • kiểu người result-oriented là kiểu người hướng tới kết quả. Xem kết quả là quan trọng và tập trung tìm ra cách để đạt được kết quả đó.
 • nối nhiều mảng trong PHP thành một rất đơn giản: $final = $arr1 + $arr2 + $arr3

2018-09-12

 • dựa vào response headers để biết web đang chạy trên web server nào (tương đối).

2018-09-11

 • sử dụng git remote -v để xem repo được clone từ URL nào.

2018-09-10

 • sử dụng setTimeout(() => {debugger}, 3000); để inspect những element chỉ xuất hiện khi active, đọc thêm.

2018-09-07

 • có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + {number} hoặc trên MacOS ⌘ + {number} để chuyển đổi qua lại giữa các workspace trong Slack. Ví dụ: Ctrl + 1, Ctrl + 2.

2018-09-04

 • bạn có thể sử dụng display: flex trên phần tử cha để các phần tử con có height bằng nhau. Demo trên CodePen
 • Kalimba - một loại đàn piano cầm tay ở Châu Phi, chơi bằng cách giữ các nhạc cụ trong tay và tuốt các tine với ngón tay cái: Despacito by Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (Kalimba cover)
 • tên đơn vị tiền tệ chính thức của Việt Nam được gọi là “đồng” là vì ngày xưa tiền kim loại của Việt Nam làm bằng đồng, xem tại wiki.

2018-09-01

 • trong lúc đọc sách, nếu gặp một nội dung khó hiểu, có thể bỏ qua và đọc cho đến hết quyển sách, đừng mắt kẹt lại ở một điểm nào đó quá lâu, hãy hiểu nó ở những lần đọc tiếp theo. Hoặc nếu bạn lười đọc lại thì dù gì bạn đã hiểu một ít, còn hơn là mắt kẹt, chán và bỏ luôn quyển sách.

2018-08-31

 • Johannes Gutenberg là nhà in ấn nổi tiếng người Đức, phát minh ra thiết bị in printing press - tạo một áp lực từ mực in lên bề mặt giấy. Điểm mấu chốt của thiết bị này là sử dụng cách in moveable type - sắp xếp các chữ cái bằng gỗ hoặc kim loại lại thành những đoạn văn bản có ý nghĩa. Cách hoạt động của kỷ thuật này How a Gutenberg printing press works
 • trong WordPress, mỗi khi bạn truy cập vào wp-admin/post-new.php thì sẽ có một post được insert vào database với status là auto-draft. Cứ 7 ngày, WordPress sẽ xóa các bài draft này.

2018-08-30

 • Não cũng như các bộ phân khác trên cơ thể: Sử dụng hoặc nó sẽ mất.
 • trong HeidiSQL lệnh Empty sẽ xóa data và reset ID, còn lệnh Delete chỉ xóa data mà không reset ID.
 • squash commit sử dụng git rebase. Tham khảo davidwalsh.name

2018-08-28

 1. developer tốt nên nhớ những gì thường dùng, không nên tra cứu tài liệu mỗi lần dùng hàm.
 2. cách hoạt động của display: contents; từ bitsofco.de

2018-08-26

 1. bạn có thể thay thế thư viện gitmap bằng go-gitlog trong source của hugo để lấy đầy đủ danh sách commit của một page thay vì commit cuối cùng như hiện tại.

2018-08-25

 1. Hugo nhanh hơn Jekyllrb rất nhiều lần, nhưng thiếu Plugin API.

2018-04-19

 1. import mysql database sử dụng command line: mysql -u [username] -p [database_name] < path/to/database.sql

2017-11-05

 1. CSS Variable rất có ích khi tạo theme cho website, nhưng mà cần phải có hàm để modify các variable.
 2. trên nắp một số tuýp kem có đầu nhọn dùng để chọt mở nắp.
 3. Hàm time() trong WordPress sẽ luôn trả về UCT time, sử dụng hàm current_time để lấy time dựa trên timezone trong setting.

2017-07-16

 1. that to fix flex’s child width on IE, need to add max-width:100%.

2017-07-15

 1. Object.create: using null as the only argument to create an ultra-vanilla dictionary!

2017-07-14

 1. You can use torent client to share lager file directly

2017-07-13

 1. To make SOCKS Tunnel: ssh -D 8123 -f -C -q -N sammy@example.com. Then you can use localhost:8123 as a proxy address

2017-07-12

 1. that we can create text outline with text-shadow to every direction.

2017-07-03

 1. that to make the scroll bar to appear on the left, put the direction attribute of the container to RTL, then set LTR for the inner container. read more

2017-07-02

 1. Moon always faces same side. View the answer here.
 2. that the best way to empty an array and its references is to set its length to 0

2017-07-01

 1. to use Laravel’s Validation, Just require illuminate/validation, illuminate/translation, then create new loader, then create Translator with this loader.
 2. That the best way to check undefined is variable === void 0.
 3. [[]][0]++ work but []++. Because of references.

2017-06-30

 1. That Chrome only load font after style loaded and the text use this font appear.

2017-06-29

 1. from Chin Kah Chongrong that in 1960-1970, Earned $ 70 billion from serving the United States during the Vietnam War. <= for vietnamese who are fan of capital and Singapore.

2017-06-28

 1. that almost slider lib can not work with CSS Grid Layout, Because they can not detect the width.

2017-06-27

 1. that set bottom for attibute vertical-align for tag img will remove the bottom space when use img with a, p

2017-06-26

 1. that anime.js a good animation lib for next projects.
 2. from bitsofco that Collapsible Margins happen when two margins contact directly, including empty element. Can be solved by border, set display property to non-block values.
 3. from Harry Roberts that I should use single-direction margin.

2017-06-25

 1. That airplanes can not take off when the temperature is higher than 48°C), because hot air is thinner than cold air.

2017-06-24

 1. A light touch makes others feel friendly, trusting.