25/08/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  1. Hugo nhanh hơn Jekyllrb rất nhiều lần, nhưng thiếu Plugin API.