31/08/2018

  • Johannes Gutenberg là nhà in ấn nổi tiếng người Đức, phát minh ra thiết bị in printing press - tạo một áp lực từ mực in lên bề mặt giấy. Điểm mấu chốt của thiết bị này là sử dụng cách in moveable type - sắp xếp các chữ cái bằng gỗ hoặc kim loại lại thành những đoạn văn bản có ý nghĩa. Cách hoạt động của kỷ thuật này How a Gutenberg printing press works
  • trong WordPress, mỗi khi bạn truy cập vào wp-admin/post-new.php thì sẽ có một post được insert vào database với status là auto-draft. Cứ 7 ngày, WordPress sẽ xóa các bài draft này.