01/09/2018

  • trong lúc đọc sách, nếu gặp một nội dung khó hiểu, có thể bỏ qua và đọc cho đến hết quyển sách, đừng mắt kẹt lại ở một điểm nào đó quá lâu, hãy hiểu nó ở những lần đọc tiếp theo. Hoặc nếu bạn lười đọc lại thì dù gì bạn đã hiểu một ít, còn hơn là mắt kẹt, chán và bỏ luôn quyển sách.