04/09/2018

  • bạn có thể sử dụng display: flex trên phần tử cha để các phần tử con có height bằng nhau. Demo trên CodePen
  • Kalimba - một loại đàn piano cầm tay ở Châu Phi, chơi bằng cách giữ các nhạc cụ trong tay và tuốt các tine với ngón tay cái: Despacito by Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (Kalimba cover)
  • tên đơn vị tiền tệ chính thức của Việt Nam được gọi là “đồng” là vì ngày xưa tiền kim loại của Việt Nam làm bằng đồng, xem tại wiki.