07/09/2018

  • có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + {number} hoặc trên MacOS ⌘ + {number} để chuyển đổi qua lại giữa các workspace trong Slack. Ví dụ: Ctrl + 1, Ctrl + 2.