25/09/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  • trong PhpStorm, ấn giữ Shift + click chuột trái trên một tab để đóng tab đó.