28/09/2018

  • trong máy pha cà phê, thông thường sẽ xay nguyên hạt (whole bean) rồi cho ra cà phê. Nếu chọn option pre-ground thì phải bỏ cà phê đã xay nhuyễn. Xem thêm tại đây.

  • nhấp vào bar phía dưới phần thông tin commits, branches trên Github sẽ hiển thị tỷ lệ % những ngôn ngữ đang được dùng trong project. https://i.imgur.com/GbmDHsM.gif

  • ở Norway các công ty có đuôi AS có nghĩa là limited company, ví dụ InBusiness AS. Còn cty Sweden sẽ có đuôi là AB ví dụ Pangara AB.