01/10/2018

  • bạc xỉu là tên gọi tắt của cụm từ “bạc tẩy xỉu phé”. “Bạc” là màu trắng (mình nghĩ đây chính là sữa), “Tẩy” là cái ly không, “Xỉu” là một chút và “Phé” là cà phê.