03/10/2018

Hôm nay chúng ta đã học được:

  • Trong Sublime Text, để dóng tab hiện tại nhấn tổ hợp phím Ctrl + W