29/10/2018

  • dùng đường link doc.new để có thể mở trang soạn thảo Google Doc một cách nhanh chóng. Tương tự với Form form.new, Sheet sheet.new và Slide slide.new